پاک (سبز): کیفیت هوا مناسب بوده و بی خطر است و یا تاثیر کمی بر سلامتی دارد.

سالم (زرد): کیفیت هوا قابل قبول بوده و غلظت آلاینده ها کمتر از حد سلامت است.

ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی): کیفیت هوا برای گروه های حساس (سالمندان، کودکان، خانم های باردار و بیماران قلبی و ریوی) نامناسب است.

ناسالم (قرمز): کیفیت هوا نامناسب است، گروه های حساس از فعالیت های طولانی خارج از منزل اجتناب کنند.‌

بسیار ناسالم (بنفش): کیفیت هوا برای تمامی افراد نامناسب است، تمامی افراد از فعالیت های خارج از منزل اجتناب کنند.