پیشنهاد ایجاد زمین های کشاورزی در شهرها برای حفظ محیط زیست

به گزارش گروه اصفهان ترافیکال، عباسعلی آروین در نشست تخصصی ایستگاه ترافیک با موضوع بررسی وضعیت آلودگی هوا در محیط شهری به ویژه شهر اصفهان و بررسی نقش انتشار آلودگی بخش مسکونی و تجاری در تغییرات اقلیمی اظهار داشت: آلودگی زندگی همه ما را تحت الشعاع قرار داده است، امروزه برای بررسی جوانب این معضل باید به دلایل تغییر اقلیم بپردازیم.
وی افزود: در گام نخست باید از برنامه ریزی یاد کرد، در کشور ما به این مقوله توجه شده اما همواره مباحث نظری مدنظر بوده و کمتر به برنامه ریزی عملی پرداخته شده است.
دانشیار دانشگاه پیام نور با اشاره به خصوصیات دولت های رفاه در کشورها گفت: در غرب کار دولت تامین نیازهای اجتماعی مردم است، مباحث چرخش آزاد سرمایه نیز در دست بخش خصوصی است. 
وی افزود: برنامه ریزی توسعه پایدار زمانی شکل گرفت که عملکرد سرمایه داری خصوصی سبب بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی و در نهایت تخریب محیط زیست شد، حدود ۹۰ درصد انتشار گازهای گلخانه ای در آلمان در حال حاضر به گازهای غیررسمی تبدیل شده و وارد جو می شود، این اقدامی در راستای حفظ محیط زیست است.
آروین در تشریح عدم توجه به برنامه ریزی محیط زیست گفت: تحمیل هزینه به جامعه و بروز فاجعه زیست محیطی و اقتصادی و آسیب های بلند مدت دو پیامد بی توجهی به برنامه ریزی محیط زیست است.
وی به لزوم برنامه ریزی در کلانشهرها اشاره کرد و گفت: چنانچه مدیران و برنامه ریزان به رابطه بین انسان و محیط زیست بی توجه باشند پیامدهای منفی آن دامان شهرها را خواهد گرفت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در اشتوتگارت آلمان جنگل را به درون شهر توسعه داده اند، در برنامه ریزی های شهری برای حفظ محیط زیست ایجاد زمین های کشاورزی در وسط شهرها را پیشنهاد می کنند، این اقدام در کشورهای توسعه یافته در حال انجام است.
وی با بیان اینکه هوا و اقلیم مهمترین بخش محیط زیست است، افزود: هرجا مناطق مسکونی شکل بگیرد اقلیم شهر نیز تغییر می کند، با تولید گاز آلاینده، تغییر در وضعیت تابش خورشید نیز ایجاد شده و به دنبال آن اقلیم شهر متغیر می شود.
آروین با اشاره به انواع آلاینده های موجود در جو، بیان کرد: آلاینده های تولید شده در شهرها اولیه و ثانویه هستند. در دسته نخست، آلاینده ها از دود خودرو به طور مستقیم وارد جو می شود و دسته دوم آلاینده هایی هستند که بر اثر همکنش عوامل محیطی مانند نور خورشید، رطوبت و واکنش های فتوشیمایی ایجاد می شوند. در حداکثر زمان تابش خورشید یعنی حدود ساعت ۱۴ الی ۱۵، گازهای فتوشیمایی که سمی و خطرناک هستند منتشر می شوند.
وی با بیان اینکه چهارراه های اصلی در شهرها و پارکینگ ها منبع اصلی گازهای سمی است، گفت: ذرات معلق ۲.۵ میکرون نیز دوده گرد و غبار موجود در جو است که عمدتا منشا شیمیایی دارند.
این دکترای اقلیم شناسی گفت: اصفهان اولین شهری است که ایستگاه های هواسنجی را در کنار ایستگاه های کیفیت سنجی ایجاد کرده است. 
آروین با اشاره به مطالعه جزیره حرارتی در اصفهان، گفت: با تحقیقات انجام گرفته در مناطق مختلف شهر اصفهان، که ۶ سال پیش انجام و مشخص شد که جزایر حرارتی در مناطق آلوده شهر و متمرکز بر شرق اصفهان قرار گرفته اند، در مقابل هوا در غرب اصفهان که ریه تنفسی شهر است آلوده نبود.
وی با اشاره به وارونگی دما بیان کرد: وارونگی عامل آلودگی نیست بلکه معلول آن است، وقتی در شهر لایه آلودگی ایجاد می شود، دمای تشعشعی شهر توسط این لایه جذب و این لایه گرمتر از محیط بالا و پایین خود شده و بالاتر از آن هوا دوباره سرد می شود، این تغییر فرم، اینورژن یا وارونگی دمایی نام دارد. در پاییز و زمستان، هوای آلوده به خاطر سرما، در سطح زمین جمع می شود و اجازه صعود به ارتفاعات بالای جو را ندارد بنابراین در این این دو فصل، هوای آلوده تری را داریم.
این استاد دانشگاه گفت: سوال این است که چرا هر موج ناپایدار توان با بارش نیست، در حالی که در حالت نرمال جوی باید یک هفته بارش و یک هفته هوای پایدار را شاهد باشیم، اکنون این نظم به هم ریخته که نتیجه تغییر اقلیم است.
وی با بیان اینکه دو نوع مه دود وجود دارد، گفت: شرط تشکیل مه دود رطوبت ۸۰ تا ۹۰ درصدی در جو است، چون رطوبت نسبی در اصفهان پایین و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد و در فصل سرد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است امکان تشکیل مه دود در این شهر وجود ندارد.