به‌روز رسانی سیستم اتوبوسرانی در دستور کار است

علیرضا نصر اصفهانی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: شرکت واحد اتوبوسرانی در سال های گذشته تاکنون چالش های زیادی را داشته و هیچ وقت این مجمموعه را آرام ندیدم و همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است.

وی افزود: قطعا وقتی که همه ساله افزایش نرخ بلیط اتوبوس را داشتیم با واکنش هایی رو به رو بودیم و امسال نیز با افزایش 25 درصدی نرخ بلیط اتوبوس این اتفاق افتاد.

رئیس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شرکت اتوبوسرانی حدود یک هزار اتوبوس فعال دارد و روزانه 600 هزار مسافر را جابجا می کند، گفت: میزان حداقل دریافتی از طریق بلیط خطوط اتوبوس 300 و حداکثر آن 1100 تومان است.

وی بیان کرد: باید توجه داشت که هزینه تمام شده برای خدمات این ناوگان به هر شهروند سه هزار تومان است که مبلغی که شهروندان پرداخت می کنند یک سوم هزینه ها است، آنچه در قانون تعیین شده این است که هزینه های سازمان اتوبوسرانی را 30 درصد مسافر، 30 درصد دولت و 30 درصد را مدیریت شهری پرداخت کند و در شرایط فعلی 70 درصد از این هزینه توسط مدیریت شهری پرداخت می شود.

نصر اصفهانی با بیان اینکه به‌روز رسانی سیستم اتوبوسرانی در دستور کار است، ادامه داد: میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 8 تا 10 سال است و برای به‌روز رسانی سیستم و پرداخت ماهانه 10 میلیارد تومان هزینه های اتوبوسرانی ناچار به افزایش نرخ بلیط هستیم.

وی تاکید کرد: باید30 درصد از هزینه های اتوبوسرانی توسط شهروندان و 70 درصد توسط مدیریت شهری تامین شود و هر سال مجبور به افزایش نرخ بلیط اتوبوس هستیم.

رئیس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه صادقانه می گوییم که بخش اعظم درآمدهای شهرداری از طریق مردم تامین می شود، ادامه داد: هر کجا درآمدها کم شود، ارائه خدمات با مشکل مواجه می شود.

وی با بیان اینکه خرید اتوبوس یکی از برنامه‌های شهرداری در هر سال است، ادامه داد: از زمان شورای سوم دولت اعتباری برای خرید اتوبوس اختصاص نداده است، اخیرا فروش اوراق مشارکت از سوی دولت برای خرید اتوبوس تخصیص یافت و در این زمینه از دولت و نمایندگان مجلس قدردانی می‌کنم، چنانچه دولت همکاری کند و در تامین هزینه های اتوبوسرانی سهم خود را پرداخت کند ما نیز در زمینه نرخ بلیط اتوبوس بازنگری خواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: در همه شهرها افزایش نرخ بلیط اتوبوس را داشتیم و این امر هر سال انجام می شده است.