رونمایی از اپلیکیشن ترافیکستان و ۴ عنوان کتاب ترافیکی

رونمایی از اپلیکیشن ترافیکستان و ۴ عنوان کتاب ترافیکی

رئیس اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ازرونمایی از چهار کتاب با موضوعیت قصه آدم و هوا و اپلیکیشن ترافیکستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اص...
مشاهده بیشتر اطلاعات
روزهای بدون خودرو سبب آشتی مردم با فضای شهر می‌شود

روزهای بدون خودرو سبب آشتی مردم با فضای شهر می‌شود

مشاهده بیشتر اطلاعات
۱ ۳ ۴ ۵