اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایستگاه‌های اتوبوس منطقه 10

اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایستگاه‌های اتوبوس منطقه 10

مشاهده بیشتر اطلاعات
به‌روز رسانی سیستم اتوبوسرانی در دستور کار است

به‌روز رسانی سیستم اتوبوسرانی در دستور کار است

مشاهده بیشتر اطلاعات
آموزش فرهنگ ترافیک به بیش از ۵۸۰۰ دانش آموز اصفهانی

آموزش فرهنگ ترافیک به بیش از ۵۸۰۰ دانش آموز اصفهانی

مشاهده بیشتر اطلاعات
آیین برگزاری زنگ انقلاب در مدرسه هفتم محرم

آیین برگزاری زنگ انقلاب در مدرسه هفتم محرم

مشاهده بیشتر اطلاعات
بهره‌برداری از ۵۸۰ سامانه‌ هوشمند نظارتی و ثبت تخلف در شهر اصفهان

بهره‌برداری از ۵۸۰ سامانه‌ هوشمند نظارتی و ثبت تخلف در شهر اصفهان

مشاهده بیشتر اطلاعات
سهم دقیق خودروها و صنعت در آلایندگی هوا مشخص شود

سهم دقیق خودروها و صنعت در آلایندگی هوا مشخص شود

مشاهده بیشتر اطلاعات
اصفهان پایتخت حمل و نقل کشور است

اصفهان پایتخت حمل و نقل کشور است

مشاهده بیشتر اطلاعات
تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا در شهرداری اصفهان

تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا در شهرداری اصفهان

مشاهده بیشتر اطلاعات
۲۲۰۰ مربی رانندگی در سطح استان فعال هستند

۲۲۰۰ مربی رانندگی در سطح استان فعال هستند

مشاهده بیشتر اطلاعات
آغاز فعالیت ستاد مهر شهر اصفهان

آغاز فعالیت ستاد مهر شهر اصفهان

مشاهده بیشتر اطلاعات